Κυριακή 2 Αυγούστου

07.00-09.00 ☆ Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

19.00-20.15 ☆ Η Παράκληση της Παναγίας

Δευτέρα 3 Αυγούστου
19.00-20.15 ☆ Η Παράκληση της Παναγίας

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

19.00-20.15 ☆ Η Παράκληση της Παναγίας

Τετάρτη 5 Αυγούστου (Προεόρτια Μεταμορφώσεως)

07.00-09.00 ☆ Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

 19.00-21.00 ☆Ο  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

22.00-01.30 ☆ ΑΓΡΥΠΝΙΑ επί τη εορτή της Μεταμορφώσεως

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

     07.00-10.30 ☆Ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θερμοπυλών κ.Ιωάννου

       19.00-20.45 ☆ Η ακολουθία του μεθέορτου Εσπερινού και η Παράκληση στην Παναγία

Παρασκευή 7 Αυγούστου
                19.00-20.15 ☆ Η Παράκληση της Παναγίας

Σάββατο 8 Αυγούστου 2020
               07.00-09.00 ☆ Η ακολουθία του Όρθρου και η Θ. Λειτουργία

  19.00-20.00 ☆ Η ακολουθία του Εσπερινού

Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
              07.00-10.00 ☆ Ο Όρθρος και η Θ.Λειτουργία

 19.00-20.15 ☆ Η Παράκληση της Παναγίας

29 Apr 2019

Του Πρωτοπρεσβύτερου Αλεξάνδρου Σμέμαν

Τις μέρες μετά το Πάσχα, επιστρέφω συνεχώς και ασυνείδητα στο ίδιο ερώτημα: αν η πρωτάκουστη διαβεβαίωση «Χριστός ανέστη» περιέχει ολόκληρη την ουσία, το βάθος και το νόημα της χριστιανικής πίστης, αν κατά τα λόγια του αποστόλου Παύλου «ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, … κενή δε και η πίστις υμων» (Α’ Κορ. 15,14), τι να σημαίνει τότε άραγε αυτό το γεγονός για τη ζωή μου;

   Άλλο ένα Πάσχα ήρθε και έφυγε. Για άλλη μια φορά ζήσαμε αυτή την εκπληκτική νύχτα, τη θάλασσα των αναμμένων κεριών, τη μεγάλη συγκίνηση, εκεί ήμασταν ξανά, στο μέσο μιας ακολουθίας ακτινοβόλας χαράς, που ολόκληρο το περιεχόμενό της ήταν σαν ένας ύμνος αγαλλιάσεως: «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέτω γουν πασα κτίσις την έγερσιν Χριστου, εν ω εστερέωται».

 Τι χαρούμενα νικητήρια λόγια! Τα πάντα ενώνονται: ουρανός,...

26 Apr 2019

Του Επισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Ware

«…Ο Υιός του Θεού υπέφερε «έως θανάτου», όχι για ν’ απαλλαγούμε εμείς απ’ την οδύνη, αλλά για να είναι η οδύνη μας σαν τη δική του. Ο Χριστός δεν μας προσφέρει ένα δρόμο που παρακάμπτει την οδύνη, αλλά ένα δρόμο μέσα απ’ αυτήν· όχι υποκατάσταση, αλλά λυτρωτική συμπόρευση…».

Ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό δεν είναι μια αποτυχία που αποκαταστάθηκε κάπως μετά την Ανάστασή του. Ο ίδιος ο θάνατος πάνω στο Σταυρό είναι μια νίκη. Νίκη τίνος πράγματος; Μόνο μια απάντηση μπορεί να υπάρξει: Η νίκη της οδυνώμενης αγάπης. «Κραταιά ως θάνατος αγάπη…ύδωρ πολύ ου δυνήσεται σβέσαι την αγάπην» (Άσμα Ασμ. 8, 6-7). Ο Σταυρός μας δείχνει μιαν αγάπη που είναι δυνατή σαν το θάνατο, μιαν αγάπη ακόμη πιο δυνατή.

Ο άγ. Ιωάννης κάνει την εισαγωγή της διήγησής του για το Μυστικό Δείπνο και το Πάθος μ’ αυτά τα λόγια: «…αγαπήσας τους ιδίους τους...

10 Apr 2018

Ακούγεται σκληρή και κινεί ίσως την δυσπιστία του ανυποψίαστου αναγνώστη η διαπίστωση ότι δεν θέλουμε την Ανάσταση. Ποιος τυφλός δεν θέλει τα μάτια του, ποιος άρρωστος δεν αποζητά την γιατρειά του; Κι είναι ακριβώς η ανάσταση του Χριστού μάτια στο σκοτάδι της κακής μας τύφλας, υγεία στην βασανιστική αρρώστια της θνητότητός μας, η σωτήρια διέξοδος από το αδιέξοδο του παρόντος κόσμου στον άπειρο και άγιο κόσμο της αιωνιότητος, το πέρασμά μας από την φθορά στην αφθαρσία.

Είναι γεγονός ατράνταχτο η Ανάσταση. Δεν στηρίζεται στην πίστη μας, αλλά αυτή θεμελιώνει και στηρίζει την πίστη. Πριν δύο χιλιάδες χρόνια το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συγκρούσθηκε με τον θάνατο και φάνηκε να υποτάσσεται στην μοίρα του θνητού Αδάμ· «απέθανε και ετάφη». Επειδή όμως δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, δεν παρέμεινε στο μνήμα, αλλά «ανέστη και ώφθη»....

2 Apr 2018

«Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Δευτέρᾳ, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς».

Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν τα άχραντα και σωτηρία Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού . Συμφώνα με το τυπικό της εκκλησιάς το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων σε όλους τους ναούς τελείται η ακολουθία του Νυμφίου. Από το κατανυκτικό  τροπάριο «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται» που διαβάζεται στις ακολουθίες της Μεγάλης Δευτέρας έως την Μεγάλη Τέταρτη οι ακολουθίες λέγονται και «Ακολουθίες του Νυμφίου». Οι πατέρες της εκκλησιάς καθόρισαν την Μεγάλη Δευτέρα να τελείται η ανάμνηση ενός προσώπου του Ιωσήφ του Παγκάλου και ενός γεγονότος της ξυρανθείσης συκής.

Ο Ιωσήφ αποτελεί προτύπωση του Ιησού. Συμφώνα με την πάλαια διαθήκη ο Ιωσήφ ήταν ο μικρότερος γιος του Ιακώβ και της Ραχήλ. Τα ιδία του τα αδέρφια τον φθόνησαν λόγο...

26 Apr 2017

Ἀκούγεται σκληρή καί κινεῖ ἴσως τήν δυσπιστία τοῦ ἀνυποψίαστου ἀναγνώστη ἡ διαπίστωση ὅτι δέν θέλουμε τήν Ἀνάσταση. Ποιός τυφλός δέν θέλει τά μάτια του, ποιός ἄρρωστος δέν ἀποζητᾶ τήν γιατρειά του; Κι εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μάτια στό σκοτάδι τῆς κακῆς μας τύφλας, ὑγεία στήν βασανιστική ἀρρώστια τῆς θνητότητός μας, ἡ σωτήρια διέξοδος ἀπό τό ἀδιέξοδο τοῦ παρόντος κόσμου στόν ἄπειρο καί ἅγιο κόσμο τῆς αἰωνιότητος, τό πέρασμά μας ἀπό τήν φθορά στήν ἀφθαρσία.

Εἶναι γεγονός ἀτράνταχτο ἡ Ἀνάσταση. Δέν στηρίζεται στήν πίστη μας, ἀλλά αὐτή θεμελιώνει καί στηρίζει τήν πίστη. Πρίν δύο χιλιάδες χρόνια τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ συγκρούσθηκε μέ τόν θάνατο καί φάνηκε νά ὑποτάσσεται στήν μοῖρα τοῦ θνητοῦ Ἀδάμ• «ἀπέθανε καί ἐτάφη». Ἐπειδή ὅμως δέν ἦταν ἕνας κοινός ἄνθρωπος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δέν παρέμεινε στό μνῆμα, ἀλλά «ἀνέστη καί ὤφθη...

23 Apr 2017

«Για μία και μοναδική φορά, η πίστη ήταν κακή και η απιστία ήταν καλή!»

 Ρεαλιστική η εποχή μας δεν ανέχεται φαντασίες και παραμύθια, έχει καταργήσει τα ταμπού, δέχεται μόνο γεγονότα και δεδομένα. Έτσι θέλει. Καθετί που ξεφεύγει από τους νόμους της φύσεως αποτελεί σκάνδαλο και καθετί που δεν εξηγείται με τους νόμους της λογικής συνιστά μωρία. Και το πιό παράδοξο πρόβλημα και η πιό ανεξήγητη ιστορία από όλα όσα συνέβησαν μέσα σ’ αυτό τον κόσμο και πάνω σ’ αυτή τη γη είναι χωρίς άλλο η ανάσταση του Χριστού. Πώς κάποιος που έζησε ως άνθρωπος και πέθανε ως θνητός, πώς ξαναπήρε τη ζωή, ξαναβρήκε το σώμα του, σηκώθηκε από τον τάφο και ζει; Πώς από τότε μέχρι τώρα και για πάντα απολαμβάνει, όχι μόνο με την ψυχή του αλλά και με το σώμα του άφθαρτο, μια ζωή που βέβαια δεν είναι η γνωστή μας ανθρώπινη ζωή, είναι όμως ζωή και μάλιστα ανώτερη και ωραιότερη;

 Τούτο το ερώτη...

21 Apr 2017

«Συνέβη το Πάσχα του 1935, στο αγιορείτικο μοναστήρι του Αγίου Παύλου. Μετά τον εσπερινό της Αγάπης συνηθίζεται να συνάζονται όλοι οι πατέρες στο αρχονταρίκι και να ανταλλάσσουν ευχές με τον ηγούμενο και μεταξύ τους. Ο νεόκουρος μοναχός π. Θωμάς [=καινούργιος μοναχός, νέος στην «κουρά» = την τελετή με την οποία κάποιος γίνεται μοναχός] μη γνωρίζοντας την τάξη, πήγε με τους γεροντότερους μοναχούς μπροστά μπροστά. Ο ηγούμενος τον είδε και τον παρατήρησε. Ο π.Θωμάς είπε το «ευλόγησον» [=δέχτηκε την παρατήρηση].

Τότε ο καθηγούμενος π. Σεραφείμ γύρισε και είπε στον π. Θωμά: «Πάτερ Θωμά, πήγαινε, σε παρακαλώ, κάτω στο οστεοφυλάκιο να πείς στα οστά των κεκοιμημένων πατέρων το «Xριστός Aνέστη» και έλα μετά πάλι εδώ».

 O π. Θωμάς, ο απλός, ο ταπεινός, ο πρόθυμος εργάτης της υπακοής, χωρίς να σκεφτεί καθόλου, έτρεξε στο οστεοφυλάκιο και είπε μεγαλόφωνα: «Πατέρες και αδελ...

Please reload

© Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων

τηλ. 210 80 43 237