Πρόγραμμα Ακολουθιών Εβδομάδος

Δευτέρα 8 Αυγούστου - Του Αγίου Καλλινίκου επισκόπου Εδέσσης
07.09-09.00 Ο όρθρος και η Θ. Λειτουργία 
19.00-20.15 Ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας 

Τρίτη 9 Αυγούστου - Του Αγίου Αποστόλου Ματθία
07.00-09.00 Ο όρθρος και η Θ. Λειτουργία 
19.00-20.15 Ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας 

Τετάρτη 10 Αυγούστου - Του Αγίου Λαυρεντίου 
07.00-09.00 Ο όρθρος και η Θ. Λειτουργία
19.00-20.15 Ο Εαπερινός και η Παράκληση της Παναγίας 

Πέμπτη 11 Αυγούστου - Του Αγίου Εύπλου του διακόνου 
07.00-09.00 Ο όρθρος και η Θ. Λειτουργία 
19.00-20.15 Ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας 

Παρασκευή 12 Αυγούστου - Του Αγίου Μάρτυρος Ανικήτου 
07.00-09.00 Ο όρθρος και η Θ. Λειτουργία
19.00-20.15 Ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας

Σάββατο 13 Αυγούστου - Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως
07.00-09.00 Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία 
19.00-20.00 Ο Εσπερινός

Κυριακή 14 Αυγούστου - Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
07.00-10.15 Ο όρθρος και η Θ. Λειτουργία