Αναστάσιμες σκέψεις από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο

21 Apr 2020

 

"Παντοῦ ἡ πλάνη συγκρούεται μὲ τὸν ἑαυτὸ της καὶ ἄθελὰ της, συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.

 

Πρόσεξε ὅμως! 


Ἔπρεπε νὰ πιστευτεὶ ὅτι ὁ Χριστὸς πέθανε, ὅτι τάφηκε καὶ ὅτι Ἀναστήθηκε.

Kαι ὅλα αὐτὰ γίνονται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς.

Kοίταξε λοιπὸν ὅτι τὰ λόγια αὐτὰ βεβαιώνουν ὅλα αὐτά.
Λεγει η περικοπη του Ευαγγελιου... 


«Θυμήθηκε», «ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπε ἐνῶ ἀκόμη ζοῦσε». 


Άρα πέθανε! 
«Ὅτι μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες θὰ ἀναστηθῶ. Δῶσε λοιπὸν διαταγὴ νὰ σφραγιστεῖ ὁ τάφος». 


Άρα ἐτάφη! 
«Mήπως ἔρθουν οἱ μαθητὲς Του καὶ τὸν κλέψουν». 


Άρα, ἂν ὁ τάφος σφραγιστεῖ, δὲν θὰ γίνει καμμία ἀπάτη! 
Δὲν ἔγινε λοιπόν. Eπομένως ἡ ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως, μὲ ὅσα προτείνατε ἐσεῖς, ἔγινε ἀναντίρρητη. Γιατὶ ἀφοῦ σφραγίστηκε, δὲν συνέβη καμμία ἀπάτη. 
Eάν ὅμως δὲν ἔγινε καμμία ἀπάτη καὶ βρέθηκε ὁ τάφος κενός, εἶναι φανερὸ ὅτι Ἀνέστη ὁ Χριστὸς σαφῶς καὶ ἀναντιρρήτως. 
Eίδες ὅτι καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, ὑποστηρίζουν τὴν ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας;" 

 

"Ἅγιος Ιώαννης Χρυσόστομος"

 

.

Please reload

Πρόσφατα άρθρα
Please reload

© Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων

τηλ. 210 80 43 237