Πρόγραμμα Ακολουθιών Εβδομάδος

Παρασκευή 18 Ιουνίου
18.00-19.00 Εσπερινός των ψυχών

 Σάββατο 19 Ιουνίου Ψυχοσάββατο
07.00-09.00 Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία.

18.00-19.00 Ο Εσπερινός

21.00-00.30 Αγρυπνία επί τη εορτή της Πεντηκοστής

Κυριακή 20 Ιουνίου Της Πεντηκοστής

06.30-09.30 Η Ακολουθία του Όρθρου, η Α' Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονυκλισίας.

10.00-12.00 Η Β' Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονυκλισίας.

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
07.00-10.30 Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία

.